Veri Saklama ve Gizlilik Politikası

İnternet sitemiz https://www.bodrumhavlu.com/ (“Mağaza”)’da satışa sunulan ürünler ve verilen tüm hizmetler ticaret siciline kayıtlı merkez adresi “Farilla Mah. İnönü Cd. No:24 Bodrum 48400 Muğla” olan Bodrum Havlu İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. (İşbu Gizlilik Politikasında kısaca “Bodrum Havlu” veya “Firma” olarak anılacaktır.) isimli firmamız tarafından verilmektedir.
Bodrum Havlu, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ve sizlerin memnuniyetini sağlamak doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir. İşbu politika, sizleri veri işleme faaliyetleri kapsamında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Kapsam
İşbu Politika, üyelerimiz, misafir üyelerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz, üye adaylarımız, mobil uygulama kullanıcılarımız, iş ortaklarımız, personellerimiz, tedarikçilerimiz ve kişisel veri paylaşımı yapan üçüncü kişileri kapsamaktadır.
2. Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir. Bodrum Havlu veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işlemektedir.
3. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Sitemiz üzerinde bir işlem gerçekleştirdiğinizde, üyelik oluşturduğunuzda, ürün sipariş verdiğinizde veya sitemizi ziyaret ettiğinizde rıza ve onayınızla paylaşmış olduğunuz, kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, TC kimlik numarası, kullanıcı adı, cinsiyet, doğum tarihi), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, teslimat adresi bilgisi), pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişi ve site ziyaretleri ile oluşturulan) ve finansal bilgileriniz (banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri) toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
Doğru ve gerektiğinde güncel
Belirli, açık ve meşru amaçlar için
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda belirtilen amaç ve faaliyetler ile ilgili olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. Maddesine, KVKK’nın ilgili hükümlerine uygun olarak Bodrum Havlu tarafından;
Web sitesi üyeliğinizin oluşturulması,
Bodrum Havlu’nun sağladığı hizmetlerden faydalanmanız,
Bodrum Havlu’nun organizasyon yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
Bodrum Havlu’nun üyelerine özel olarak sağladığı hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması,
İhtiyacınız olan hizmetlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi,
Bodrum Havlu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri ulaşmasını sağlamak adına ilgili süreçlerin yürütülmesi,
Bodrum Havlu’nun ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve müşteri taleplerini yanıtlanması, kimlik/harcama teyidini ve ücret iadelerini gerçekleştirmek amacıyla hesabınız ile ilgili size bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, uyuşmazlıkları çözmek veya müşteri hizmetleri faaliyeti kapsamında gerekli olabilecek diğer hizmetleri (pazarlama faaliyetleri dışında) sağlamak,
Üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesini sağlamak ve alışveriş kayıtlarını tutabilmek
Tüketici mevzuatı kapsamındaki taleplerinizi yönetebilmek ve faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuata uygun yürütebilmek,
Site’deki işlem güvenliğini takip edebilmek için log, IP ve trafik kayıtlarını tutabilmek,
Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
Dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Amaçlarıyla KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, üyeliğinizin oluşturulması, Bodrum Havlu’nun sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, organizasyon yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ihtiyacınız olan hizmetlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi, Bodrum Havlu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri ulaşmasını sağlamak adına ilgili süreçlerin yürütülmesi, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, dijital pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi ile belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel verileriniz, websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, e-posta iletişimi, facebook ve instagram müşteri reklamları, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (3) ve (4) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Gizlilik ile İlgili Diğer Önemli Bilgiler
Kontrolümüz altında bulunan kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişiminin engellenmesi, kullanılması ve paylaşılmasını önlemek ve veri güvenliğini sağlayabilmek adına uluslararası standartlara uygun idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Firma, web sitesi üzerinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecince paylaştığınız bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler web sitemizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Sitemizde tüm Kredi Kartı ödemeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yetkili iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) tarafından gerçekleştirilmektedir. www.iyzico.com adresinden detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığına karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
7. Çerez Kullanımı
Bu site Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardımcı olmak ve Google’ın da hizmetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla “çerezler” ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanmaktadır. Web sitesini kullanımınızla ilgili üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google’ın farklı ülkelerde bulunabilen sunucularına iletilecek ve buralarda Google tarafından işlenecektir. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sahipleri için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak (örneğin kullanıcı kategorileri oluşturmak) amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri Google adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir. Google Analytics hakkında daha detaylı bilgi almak için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ Google Analytics Hizmetleri için bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, şu linkte yer alan talimatları izleyerek Google Analytics kapsamının dışına çıkmayı talep edebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, bildirilmesini isteme, haklarına sahiptir.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “………………………………………………………………..” adresi üzerinden bizzat veya Şirket KEP adresine (…………) kimlik tespitinin yapılmasını sağlayacak belgelerle birlikte tarafımıza iletebilirsiniz. Şirket, başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.
İşbu Gizlilik Politikası kişisel verilere yönelik uygulamalarımızdaki değişiklikleri aktarmak amacıyla düzenli aralıklarla ve size önceden bildirimde bulunmadan güncellenebilir. Bir güncelleme gerçekleştiğinde, bunu bildirimin üst kısmında görebilirsiniz.